VĂN TẾ LỄ DÂNG HƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC NGÀY 11/4/2015

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 199
  • Tổng lượt truy cập 392,932
  • Bài viết
  • VĂN TẾ LỄ DÂNG HƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC NGÀY 11/4/2015
Ngày đăng: 14/04/2015, 04:41 pm
Lượt xem: 1687

VĂN TẾ LỄ DÂNG HƯƠNG HỘI THẢO KHOA HỌC

NGÀY 11/4/2015


Duy! Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Bắc Ninh, năm Ất Mùi tháng 2 ngày 23, tức ngày 11 tháng 4 năm 2015 ( Trống, chiêng)

Tại Tiết Nghĩa từ, làng Me, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn.

Bảo tàng Bắc Ninh, BQL di tích xã Hương Mạc, dòng họ Đàm Thận.

Tổ chức hội thảo khoa học:

Họ Đàm trong lịch sử dân tộc và thân thế sự nghiệp quan Tiết nghĩa Đàm Thận Huy”   ( Trống, chiêng)

Lòng thành tinh khiết, lễ vật trần bày.

Kính dâng lên:

-  Các vị liệt tổ, liệt tông họ Đàm ( Trống, chiêng)

- Tiền tổ khảo Lê Thánh Tông-Hồng Đức nhị thập nhất niên, Tứ Canh Tuất khoa Đệ tam giáp, Đồng Tiến sĩ xuất thân, Kiệt tiết Dực vận, Tán trị công thần, Đặc tiến kim tử, Vinh lộc đại phu, Lại bộ Thượng thư, Tri chiêu văn quán Tú lâm cục, kiêm Hàn lâm viện thị độc, chưởng Hàn lâm viện sự, Nhập thị kinh diên, Thiếu bảo, Lâm Xuyên bá Đàm tướng công, tiên sinh. (Trống, chiêng)

Dạ…trước linh vị kính thưa:

Quan tiết nghĩa Đàm Thận Huy, hiệu Mặc Trai,  tự Mặc Hiên, thụy Quả Đạt, tứ thụy Trung Hiến, sinh năm Qúy Mùi (1463), mất năm Bính Tuất (1526). Người thôn Ngô Tiền, xã Ông Mặc, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, đạo Kinh Bắc, nay là thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ( Trống, chiêng)

Tướng công:

Tư bẩm thông minh

Thể mạo lạ thường

Canh Tuất đăng khoa, tuổi vừa hai tám

Chốn hoạn đồ dần trải Thượng thư ba bộ

Hội Tao Đàn lộ rõ tài năng

Ba mươi sáu năm trải sáu đời vua

Công phò tá xứng hàng Kiều Mộc

Vua lâm nạn, đầu thân tuẫn tiết

Lòng trung trinh sáng cùng nhật nguyệt

Gương anh hùng sử sách còn ghi (Trống, chiêng)

 

Quan Tiết nghĩa Đàm Thận Huy

Vị quan thanh liêm, chính trực

Một lòng vì nước, thương dân

Phò vua, trị quốc tận tâm, tận lực

Tính cương trực chẳng cầu danh lợi

Khi lâm trận anh hùng lẫm liệt

Lúc thanh nhàn- đạo thầy uyên thâm

Nghĩa khí-trung quân suất chấn anh hùng

Cả cuộc đời: Trung, hiếu, trí nhân

Hậu duệ tự hào tiếp nối chí tổ tông

Tấm gương sáng lưu danh vạn cổ  (Trống, chiêng)

Nay:

Càn khôn chuyển vận

Đất nước thanh bình

Tỏ lòng ngưỡng vọng bậc tiền nhân

Bảo tàng Bắc Ninh, BQL di tích xã Hương Mạc cùng hậu duệ Đàm gia

Tổ chức hội thảo khoa học tri ân tướng công

Thay nén tâm nhang, dâng người đã khuất

Đứng trước anh linh, hết lòng thành kính  (Trống, chiêng)

(Nguyện) rèn đức, luyện tài, tiếp bước cha ông


Kính mong:

Tướng công  phù hộ

Bảo tàng Bắc Ninh

Các nhà khoa học, trí thức Việt Nam

Cùng quý vị đại biểu và hậu duệ Đàm gia;

Thịnh vượng an khang

Lập nhiều thành tích

Góp phần dựng xây

Nước việt mạnh giầu

Hiện đại văn minh

Toàn dân hạnh phúc  (Trống, chiêng)

Muôn vàn thành kính, đội đức anh linh

Kính:

Liệt vị tổ tông Đàm tộc

Anh linh Tiết nghĩa Đại vương

Đồng lai chứng giám

Cẩn cáo ! ( Một hồi trống, chiêng)

Bài viết khác