CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỄ GIỖ CỤ THỦY TỔ BÀ 25/02/GIÁP THÌN (2024)

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 119
  • Tổng lượt truy cập 374,908
  • Bài viết
  • CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỄ GIỖ CỤ THỦY TỔ BÀ 25/02/GIÁP THÌN (2024)
Ngày đăng: 01/04/2024, 07:20 pm
Lượt xem: 199

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỄ GIỖ TỔ 25/02/ GIÁP THÌN (2024)


Ngày 24 tháng 02
Sáng:
- Lễ tế cúng tổ (tại Miếu thờ nhị vị tổ cô)
- Các đoàn con, cháu nội ngoại quán làm lễ Miều thờ tổ cô.
- Lễ cúng cáo tại đền thờ tổ (di tích quốc gia)
Chiều: Tiếp các đoàn con cháu làm lễ
Tối:
- Tiếp đón các đoàn hậu duệ Đàm tộc ngoại quán về dự lễ tại đền thờ tổ
- Nhà hát chèo Việt Nam biểu diên (diễn vở)
Ngày 25 tháng 02
- Sáng:

- Từ 7h đến 8h: tiếp đón các đoàn về dự lễ tổ

- Từ 8h-9h15: Lễ tế cúng tổ tại Từ đường đại tôn (di tích quốc gia)
- Từ 9h15-9h30: Các đoàn hậu duệ nội, ngoại quán làm lễ

- Từ 9h30-10h15: Phát biểu cảm tưởng các đoàn

- Từ 10h15-11h30: Sinh hoạt ẩm thực
- Từ 11h30-đến 12h30: Con cháu thụ lộc tổ (việc họ)
(Quan họ, ca nhạc phục vụ sinh hoạt, ẩm thực)

- Liên hoan ẩm thực, thụ lộc việc họ song kết thúc buổi lễ.

BAN TỔ CHỨC
Ban khánh tiết:       Trưởng ban-Đàm Thận Thiết
Ban quản lý di tích:        Trưởng tiểu ban-Đàm Thận Sơn
Bài viết khác