CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC NGÀY GIỖ TỔ MÙNG 3 THÁNG 8 NĂM NHÂM DẦN (2022)

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3
  • Tổng lượt truy cập 386,686
  • Bài viết
  • CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC NGÀY GIỖ TỔ MÙNG 3 THÁNG 8 NĂM NHÂM DẦN (2022)
Ngày đăng: 19/08/2022, 08:52 am
Lượt xem: 555

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC NGÀY GIỖ TỔ MÙNG 3 THÁNG 8 NĂM NHÂM DẦN (2022)  

+ Ngày 02/8
Buổi sáng:
- Ban khuyến học tổ chức, trao thưởng khuyến học.
- Lễ cúng cáo.
Buổi chiều: Đón tiếp các đoàn về làm lễ tổ (tiếp đón sinh hoạt ẩm thực tại Từ Đường theo quân số thông báo của các đoàn với ban tổ chức).
Buổi tối : Văn nghệ: Diễn vở
- Lễ túc trực
+ Ngày 3/8
Buổi sáng:
- Từ 7h đến 8h đón tiếp các đoàn Đàm tộc, hậu duệ ngoại quán về làm lễ tổ (quân số các đoàn liên hệ với Ban tổ chức).
- Từ 8h, lễ tế cúng tổ.
-  Từ  9h đến 9h30" các đoàn hậu duệ làm lễ cúng tổ (xong sang lễ bên Miếu hai bà tổ cô, lăng mộ cụ Di tổ, di tích đền thờ cụ Quốc).
- Từ 10h00 đến 10h30" Phát biểu cảm tưởng các đoàn.
-  Từ 10h30 đến 11h30 sinh hoạt ẩm thực (đoàn quan họ biểu diễn từ 9h30 đến 12h).
- Từ 11h30 con cháu việc họ, thụ lộc tổ tại Từ Đường.

BAN TỔ CHỨC

Bài viết khác