DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG LĂNG MỘ CỤ DI TỔ NHÂN NGÀY GIỖ TỔ 3/8/NHÂM DẦN (2022)

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 181
  • Tổng lượt truy cập 305,533
  • Bài viết
  • DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG LĂNG MỘ CỤ DI TỔ NHÂN NGÀY GIỖ TỔ 3/8/NHÂM DẦN (2022)
Ngày đăng: 13/09/2022, 07:59 am
Lượt xem: 371


DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG LĂNG MỘ CỤ DI TỔ
NHÂN NGÀY GIỖ CỤ THỦY TỔ 3/8/NHÂM DẦN (2022)- Đàm tộc (La Khê-Tiền An-Quảng Yên-Quảng Ninh)        30.000.000đ
- Đàm Hữu Hoàng (Đại Lộc-Quảng Nam)                        10.000.000đ
- Đàm Văn Bình (Hải Phòng)                                             650.000đ
- Đàm Thị Thanh (Bích)                                                    500.000đ
- Đàm Thị Chín (Phú)                                                        500.000đ

Bài viết khác