Tôn trọng cung kính Quốc sư Đàm Công Hiệu

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 193
  • Tổng lượt truy cập 392,926
  • Bài viết
  • Tôn trọng cung kính Quốc sư Đàm Công Hiệu
Ngày đăng: 13/07/2013, 08:59 am
Lượt xem: 1891

TÔN TRỌNG CUNG KÍNH QUỐC SƯ ĐÀM CÔNG HIỆU

Vàng ngọc, tư chất trời ban, Nước quí có Ngọc Khuê, Ngọc Chương. ở gia đình rất sớm có sự dạy dỗ về Kinh Thi, Kinh Lễ, lớn lên được học tập nhuần nhuyễn đạo Thánh Hiền, kết bạn với năm ba người ham học hỏi chốn văn chương.

Trời ban cho gia đình tư chất Cụ Công Hiệu quí như vàng ngọc, Nước trọng Cụ Công Hiệu quí như Ngọc Khuê, Ngọc Chương.

Cụ Đàm Công Hiệu rất sớm có sự dạy dỗ đến nơi đến chốn, từ nhỏ Cụ đã biết nghe về Kinh Lễ, Kinh Thi, lớn ham mê về đạo Thánh Hiền, ở trường biết chọn bạn tốt cùng chí hướng về văn học, không đáng lo. Khi mới 11 tuổi đã có hôn ước ở An Khang xã do Cậu là Nguyễn Tri Phủ bậc lệnh công hết lòng giúp đỡ truyền dạy, lại được trình văn với tôn sư tự khanh Nguyễn Qúi Công ở Vân Điềm xã uốn nắn.
Từ ấy ngày lớn lên sớm có kiến thức ứng tiếp tiến thoái lớn lao, tốt đẹp bao trùm, kinh nghiệm trăm việc làm sinh ra từ lời nói, chẳng đợi nói mà sáng, ta chỉ có một đường lấy thực tế mà nói, không nghĩ nhanh mà nói, lấy lí lẽ tập thể đoan chính mà trình bày với tổ sư cấp hộ Trường Xuân bá Nguyễn Tướng Công ở Vân Điềm xã xem có hợp lý mới được vậy.
Lúc có động thì lấy tĩnh mà nói. Có sáng đạo Thánh thì truyền mới thật. Lời nói vui vẻ thì mới thấm sâu, có là bậc đại hiền mới yêu cầu chỉ giáo. Sức học cố gắng để biến Núi thành Đất bằng. Thêm cái tốt là trăm phần do công của Ông. Thế văn mạnh lướt qua nhẹ như lông hồng. Từ có một trục của cỗ máy chuẩn xác như sợi dây bằng thẳng, khuôn phép vuông tròn. Nhân tố học từ sửa bằng văn ra thờ sự nghiệp.
Năm Qúi Sửu 1673 tuổi hai mươi hai, suốt mùa thu nấu sử sôi kinh nên thi hội trúng Tam trường. Năm Tân Dậu 1681 tuổi vừa 30 thi sỹ đỗ Nhi Hiệu quan trước nửa chiếu. Năm Giáp Tí 1684 trúng Sĩ Vọng, ở năm ấy chỉ ở Thanh Oai huyện Tri Huyện Phủ dụ dân chúng với một tấm lòng tất cả vì dân vậy. Năm Bính Dần 1686 dự thượng khảo. Năm kỷ Tị 1689 thăng Tri Phủ Thượng Hồng ra biểu dụ dân chúng dù chính trị hay quân sự cũng đều rất chân tình được lòng dân vậy, ai cũng hưởng ứng chấp hành. Năm Giáp Tuất 1694 tái nhậm chức Hạ Hồng.
Ât Hợi niên 1695 đội ơn triều đình yêu mến tôi trung tiệm tiến hồng ban thụ văn chức nhất phiên. Từ ấy đường quan lộ tăng tiến gấp 10 lần. Đinh Sửu 1697 nhập thị giảng( vào Triều giảng) Vương Phủ lại xướng xuất thư tả thuỷ bộ các phiên. Diện tiếp dự long nhan. 1698 phụng nhập tiến giảng. Vương Thượng cho bàn bên trong bậc Phó. Cho biết bậc Phó nội thư tả bộ phiên, tham giúp phượng các ( 3 chức phận cùng một thời gian) Năm Nhâm Ngọ 1702 phụng thăng Lại Bộ xét trọn tư lang trung. Xét khảo thực tài mà bách quan đều thích hợp.
Vậy từ Mậu Dần 1698 đến Ât Dậu 1705 Cụ được giao việc rất nhiều ban ngành trong triều. Cụ đã thể hiện thực chất tài năng, nên 1705 đã phụng thăng Thông Chính Sứ. Trung thành, siêng năng công việc trên thuận dưới hòa. Tuy là việc nhỏ mà là việc lớn đã tin, càng ngày càng thêm tin tưởng. Kỷ Sửu 1709 lấy lí do lâu ngày có công nên được tiến triều trụ thăng ( phong cao hơn) Lễ Bộ hữu thị lang gánh vác bồ bích chi vinh ở điển lễ. Sáng mà cung kính, thẳng mà trong sạch có như Ông Bá Di ấy. Người đời rất khen ngợi. Tân Mão 1711 nhậm bàn bạc nhiệm vụ khai chỉ. Vinh thăng bồi tụng Lại Bộ thi lang. Mọi người tán tụng là quan cận thần đáng quí đã được tuyển chon kỹ càng, nên tôn Ông là bậc Tể Tướng dùng tâm. Thiên hạ bảo rằng: Hiền lại bộ vậy. Giáp Ngọ 1714 phụng chỉ chuẩn vinh phong 2 chữ “ Công Thần” làm rạng lên truyền thống tổ tiên, tiến bộ hộ bộ tả thị lang Tử Tước, Ngọc Bích sáng choang, chức vụ lớn lao được ghi chép vào sách. Bính Thân 1716 đội ơn được tiếp cận long nhan gang tấc. Đương triều mừng Ông một bước thăng cao Công Bộ Thượng Thư Bá tước, đảm đương Cung Khuê mạnh mẽ.
Tại triều đình Cụ rất hài hòa là trụ cột trù tính lo toan và tư vấn các công việc. Đinh Dậu 1717 phụng chỉ chuẩn tham tụng làm người tâm phúc của chủ nhân làm nhiệm vụ mà các vị đại thần trông vào nhà điều chế, chấn định , thư thái giảng giải, thu nạp, độ lượng, khoáng đạt, tái phụng bàn bạc cho Chúa trở thành đức tính mà Quốc gia có đường lối đủ dài lâu vậy. Năm 1718 ngồi Miếu đường đầu ban được hàng ngũ bách quan kính nể. Vì thiên hạ mệnh mạch, giúp nuôi lí lẽ, toại nguyện trấn phủ dựa vào như Cha. Thờ chủ ấy mà như là chức lại phụng tri trung thư giám lấy làm chính lệnh tấu chương đối với triều đình gồm sự công bằng vậy.

Lộc đối với Thầy như vị tân khách rất lớn lao, liệt vào hàng Công Hầu vinh tước, được phép ngồi xe cao 5 bậc, binh phu, kiệu phu mà có lực sĩ cầm roi, lộc nước lộc dân được trọng ban. ở phía trước có hàng binh khí. Có nhà bếp nấu thức ăn ngon, y phục, ẩm thực Vua ban cho cực phú quí tương đương tam thái, trân trọng cải thiện bữa ăn ngon. Ngọc báu được cung cấp, sửa đổi hơn dầy đường tiên thập bát, nghìn năm mừng hội trong lành. Đầy nhà ơn Vua Chúa cho vinh hiển.

Hoàng Thượng đặc sai Khâm Sai qua dụ tế ( lời kẻ trên bảo kẻ dưới) An Vương tự làm văn tế, đặc sai phụng sai quan uý tế ( uý lạo)

Bài văn viết rằng: Đời thường coi trọng ấy sách. Người thường coi trọng ấy nghĩa.

Nhớ Ông xưa, chính trực trung hòa, hiền lành tốt bụng. Vui vẻ, hòa thuận, đủ ở Ông con người toàn vẹn. Một nhà chính trị hợp ý nhau, họp lại cùng nhau hun đúc thành tựu, thánh đức hàng ngày lớn lên, xếp hàng, bàn bạc càng thêm chặt chẽ, triều đình dựa vào, kính trọng. Hết thảy tấu chương mở ra đều có trung nghĩa, lý lẽ sáng suốt không sợ hãi, biết tiến biết dừng. Mỗi nghĩ thiên thọ bình cách đã ban cho dầy hơn trăm năm, há hẹn số trời đã an bài, hưởng thọ ở tuổi 70. Sống vinh hiển vậy, thác cũng vinh hưởng vậy. Công chẳng lặng vậy mà danh chẳng lặng vậy. Từ trần vật mỏng, Lễ chước tam bôi, kính nêu trầm đỏ, nghĩa còn vạn thế.

Lại Vương Thế Tử cùng trưởng Công Chúa kịp nhớ công cũ đặc sai chuyển tế cũng có văn tế rằng:Nhớ Ông xưa nhà đạo đức ở đời, duyên khuya chìm trong nơi Vua ở, trong nơi tiếp khách, tự xưa thêm đội ơn quí báu, ơn ấy đã nhiều, nay chợt Ông đã qui tiên, thương tình tha thiết.

Các quan môn sinh có tế rằng: Ô hô ....Nho học đạo tôn, thầy sống trọng nghĩa như núi Thái Sơn, tiểu tử hà vọng!

Đến năm Nhâm Dần gồm các ngày lệ Tiểu Tường, Đoan Ngọ, Trung Nguyên, tiết liệu đại tường phụng có lệ ban tiền gạo cho lĩnh tại lễ phiên quan chiếu phát, lấy chiếu lộc hậu đợi năm Canh Tuất toàn Vương tiến phong Vương vị( tức dụ tôn Thuận Vương) lấy có khai tấu khuyến học dữ a bảo công , truy tặng Thái Tể năm Nhâm Tuất.

 

ĐÀM SU

( Hậu dụê đời thứ 17, dịch thư tịch chữ hán)

Bài viết khác