DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN BTC KÍNH BIẾU SÁCH KỶ YẾU HỘI THẢO

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 154
  • Tổng lượt truy cập 392,887
  • Bài viết
  • DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN BTC KÍNH BIẾU SÁCH KỶ YẾU HỘI THẢO
Ngày đăng: 23/12/2015, 04:37 pm
Lượt xem: 2184

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN BTC KÍNH BIẾU SÁCH KỶ YẾU HỘI THẢO NGÀY 11/4/2015

(Từ ngày 01/01/2016 BTC gửi kính biếu theo danh sách, một số địa chỉ tấp thể, cá nhân BTC chưa rõ, thông tin cho ông Đàm Thận Thắng ĐT: 0983825298)


AHLĐ,GS Vũ Khiêu

Hà Nội

 

TS Trần Đình Luyện

Thành phố Bắc Ninh

 

Lê Viết Nga

Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh

 

Nguyễn Văn Toán

Phó Bí thư TT thị ủy Từ Sơn

 

PGS, TS Đàm Đức Vượng

Hà Nội

 

TS. Nguyễn Hữu Toàn

Hà Nội

 

PGS, TS Nguyễn Đức Nhuệ

Hà Nội

 

TS Nguyễn Hữu Tâm

Hà Nội

 

TS Phạm Văn Ánh

Hà Nội

 

TS Nguyễn Tá Nhí

Hà Nội

 

Th.S Võ Mạnh Hà

Hà Nội

 

Nguyễn Hữu Mạo`

Giám đốc BQL di tích Bắc Ninh

 

Nguyễn Đăng Lâm

Thành phố Bắc Ninh

 

Hoàng Thị Tố Loan

Hà Nội

 

Đỗ Tuấn Khoa

Bắc Giang

 

Nguyễn Văn Phong

Bắc Giang

 

Trần Văn Lạng

Bắc Giang

 

Dương Thị Ánh

Bắc Giang

 

Nguyễn Văn Sơn

Phó phòng VHTT Từ Sơn

 

Nguyễn Văn An

Bảo tàng Bắc Ninh

 

Nguyễn Phạm Bằng

Bảo tàng Bắc Ninh

 

Lê Thị Hiển

Bảo tàng Bắc Ninh

 

Nguyễn Văn Đáp

Bảo tàng Bắc Ninh

 

Kiều Thị Thơm

Bảo tàng Bắc Ninh

 

Lê Hồng Ngân

Bảo tàng Bắc Ninh

Nguyễn Quang Khải

Thành phố Bắc Ninh

 

Nguyễn Duy Nhất

Thành phố Bắc Ninh

 

Trần Thiên Đức

Thành phố Bắc Ninh

 

Nguyễn Thị Lan

BQL Di tích tỉnh Bắc Ninh

 

Nguyễn Hồng Minh

Thành phố Bắc Ninh

 

Trần Đức Hạnh

Thành phố Bắc Ninh

 

Th.S Trần Thị Ngọc Uyển

Yên Phong-Bắc Ninh

 

Nguyễn Quang Hạ

Hà Nội

 

Nguyễn Hữu Mùi

Thành phố Bắc Ninh

 

Nguyễn Văn Tú

Thành phố Bắc Ninh

 

Nguyễn Ngọc Bích

Thành phố Bắc Ninh

 

Nguyễn Hồng Sơn

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Đức Hậu

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Trần Quang Khải

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Công Đích

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Trần Văn Luyến

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Nguyễn Văn Mộc

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Ngô Thị Mùi

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

 

Đàm Thận Đề

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Trường (Hiền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Quyền (Bản)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Đình Quang

Chủ tịch UBND xã Hương Mạc

 

 

 

 

 

 

 

Đàm Thận Giảng

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Nguyễn Văn Mận

Bí thư Đảng ủy xã Hương Mạc

 

Đàm Thận Hùng (Đinh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Ngọ (Thân)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Đức Lượng

Thái Nguyên

 

Đàm Thận Phùng (Loan)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Bạch Nhạn

Hà Nội

 

Đàm Tuynh

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Phúc (Mười)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Kiên (Dung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Lợi (Thủy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Nhà Thơ Ngọc Bính

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Ninh (Thảo)

Hà Nội

 

Đàm Anh Tuấn (Chi)

Hà Nội

 

Đàm Thận Dung (Bắc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Minh Hòa (Bắc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Nam (Hường)

Thành phố Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tý (Phượng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Chính (Thúy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Bổn

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

 

Đàm Thận Lâm (ứng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Đình Hải

Hà Nội

 

Đàm Thận Hiền (Mến)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Lê Hồng Chinh

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Nguyễn Thanh Chì

Phó chủ tịch UBND xã

 

Đàm Thận Thằng (Thanh)

Hà Nội

 

Đàm Thanh Tùng

Hà Nội

 

Đàm Thận Ngọc (Nhàn)

Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Thiêm (Thủy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tư (Thi)

Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Kiên (Hà)

Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Thao (ảnh)

Thành phố Bắc Ninh

 

Đàm Thận Hiển (Nguyệt)

Thành phố Bắc Ninh

 

Đàm Thận Bắc (Thuận)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tiền (Hằng)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Lập

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Hợp (Bích)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tính (Hợp)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Ca (Khảm)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Phong (Thứ)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tuyên (Thanh)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Giáp (Cúc)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Thái (Dư)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Trạch (Nội)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Huỳnh (Ngàn)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

 

Đàm Thận Tuấn (Thủy)

Hà Nội

 

Đàm Thận Bỉnh

Hà Nội

 

Đàm Thận Như (Nhẫn)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Gia

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Thắng (Hòa)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tam (Hiền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Thản (Nguyệt)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Vững (Biểu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Bắc (Minh)

Thành phố Bắc Ninh

 

Đàm Thận Thả (Liên)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Ngọc (Lan)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Thắng (Nhâm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Đà (Oanh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Sơn (Trang)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Cảng

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Hòa (Thủy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tuyển (Thùy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Hiệp (Lương)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Bách (Duyên)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Chức (Tần)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tưởng (Thư)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Cường (Hậu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Hợp (Hường)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Hưng (Hoan)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Bình (Nhung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Ánh (Hệ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tư (Sy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Doanh (Đức)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Bằng (Bằng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Đồng (Huế)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Tộc Đà Nẵng-Quảng Nam

Thành Phố Đà Nẵng

 

Đàm Tộc Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên

 

Đàm Lê Minh

Ninh Bình – Thanh Hóa

 

Câu lạc bộ Thơ Hương Quê

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Qũy (Lớp)

Hà Nội

 

Họ Nguyễn Thúy Doanh

Thôn Quan Đình, xã Văn Môn

 

Họ Đàm Công (Kim Bảng)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đoàn BQL đền Cầu Sất

Cao Xá – Tân Yên – Bắc Giang

 

Dân chính đảng Thôn Chợ

Xã Cao Xá-Tân Yên

 

Hậu duệ họ Đàm ở Bảy Trại

Tân Minh-Sóc Sơn-Hà Nội

 

Họ Trần (Kim Thiều)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Kiểm

Hà Nội

 

Họ Nguyễn Thực (Vân Điềm)

Vân Hà-Đông Anh-Hà Nội

 

Đàm Tộc chi nhánh Bình Minh

Nam Trực –Nam Định

 

UBND xã Tam Hiệp

Yên Thế -Bắc Giang

 

Họ Đỗ

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Họ cụ Tiết Tam Sơn

Tam Sơn -Từ Sơn-Bắc Ninn

 

 

Đàm Tộc Văn Giang-Hưng Yên

Hưng Yên

 

Họ Nguyễn Chu (Kim Thiều)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Họ Nghiêm ( Quan Độ)

Văn Môn-Yên Phong-Bắc Ninh

 

Đàm Minh Hợp

Đông Anh-Hà Nội

 

Đảng ủy-UBND xã Đồng Tâm

Yên Thế - Bắc Giang

 

Đàm Thận Nhận ( Chinh)

Hà Nội

 

Đàm Hoàng Thụ

Từ Liêm – Hà Nội

 

Đàm Xuân San

Từ Liêm – Hà Nội

 

Đàm Quang Lưu

Yên Lạc – Vĩnh Phú

 

Đàm Văn Bổ

Hào Khê – Hải Phòng

 

Đàm tộc Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

 

Chi ủy, thôn Hương Mạc

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Họ Nguyễn Hữu

Hà Nội

 

Đàm Tộc Nghệ An

Nghệ An

 

Họ Nguyễn Giản

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Họ Nguyễn Yên Phụ

Yên Phong-Bắc Ninh

 

Họ Đàm Đình (Hương Mạc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Bàn (Hiền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đoàn Đàm tộc (Đàm Đạo An)

Nghệ An

 

Họ Nguyễn Hữu (Mai Động)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Họ Dương

BLL họ Dương Bắc Ninh

 

Họ Nguyễn Đức

BLL họ Nguyễn Đức Bắc Ninh

 

Họ cụ Tiết Nhội

Thụy Lâm-Đông Anh-Hà Nội

 

Họ cụ Tiết Nét

Đông Thọ-Yên Phong

 

Đàm tộc (La Khê)

Quảng Yên-Quảng Ninh

 

Đàm Tạ

Việt kiều Mỹ

 

Đàm Văn Ka

Thành phố Đà Nẵng

 

Đàm Quốc Cường

Hà Nội

 

Đàm Minh Vũ

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

BQL Di tích Tiến sĩ Đàm Sâm...

Thái Nguyên

 

BQL Di tích Đền Diễn

Tam Tiến-Yên Thế-Bắc Giang

 

BQL Di tích Đền Quan Cụ

Tam Hiệp-Yên Thế-Bắc Giang

 

BQL Di tích Đền Thác Thần

Đồng Tâm-Yên Thế-Bắc Giang

 

Gia đình cụ Đàm Văn Chí

Xuân Đán-Đà Nẵng

 

Đàm Văn Hòe

Xuân Đán-Đà Nẵng

 

Nghiêm Viễn

Văn Môn-Yên Phong

 

Đàm Quang Huân

Tiền An-Quảng Yên-Quảng Ninh

 

Đàm Quang Phục

Hào Khê-Hải Phòng

 

Lê Quang Hưng

Thụy Lâm-Đông Anh-Hà Nội

 

Nguyễn Giản Tiếp

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Đức Huỳnh

Thái Bình

 

Nguyễn Văn Giang

Vân Hà-Đông Anh-Hà Nội

 

Đỗ Ngọc Chúc

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Sơn (Xiêm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Ngọc (Ngọc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tâm (Nhung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tứ (Huyền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Sủng (Hồng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Su

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Thành (Thư)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Thắng  (Hà)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Chính (Dương)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Cương (Na)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Cường (Lương)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Cường (Vượng)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Siêu (Oanh)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tráng (Kính)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Trung Huê (Đào)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Lý (Huấn)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Tuân (Mai)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Thịnh (Sơn)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Luân (Thuần)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Chiêm (Hương)

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đàm Thận Bảng (Hạ)

Thái Nguyên

 

Đàm Thận Dũng (Hồng)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Côn

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Lưu (Qúy)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Đàm Thận Canh (Lan)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

 

Bài viết khác