TRANG 1 DANH SÁCH CÔNG ĐỨC TIỀN XÂY DỰNG MỘ CỤ KHẢI TỔ MINH ĐẠO

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 170
  • Tổng lượt truy cập 392,903
  • Bài viết
  • TRANG 1 DANH SÁCH CÔNG ĐỨC TIỀN XÂY DỰNG MỘ CỤ KHẢI TỔ MINH ĐẠO
Ngày đăng: 17/11/2015, 09:50 am
Lượt xem: 2351

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC TIỀN XÂY DỰNG MỘ CỤ KHẢI TỔ MINH ĐẠO

( Ngày khởi công mùng 2 tháng 10 năm Ất Mùi-13/11/2015)

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN (VNĐ)

1

Nhà thờ cụ Cống Sáu

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

2

Đàm Thận Kiêm

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

3

Đàm Thận Đề

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

4

Đàm Thận Khuyến

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

5

Đàm Thận Bính

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

6

Đàm Thận Gia

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

7

Đàm Thị Ngự

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1 tạ xi           145.000

8

Đàm Thận Su

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

9

Đàm Thận Bột

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

10

Đàm Thận Bổn

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

11

Đỗ Thị Sáu

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

12

Đàm Thận Thắng (Hà)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

13

Đàm Thận Lưu (Qúy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

14

Đàm Thận Phúc (Mười)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

15

Đàm Trung Tân (Hoa)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

16

Đàm Thận Tứ (Huyền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

17

Đàm Thận Tam (Hiền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

18

Đàm Thận Chiêm (Hương)

Thành phố Hồ Chí Minh

5.000.000

19

Đàm Thận Tính (Hợp)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

20

Đàm Thận Huỳnh (Ngàn)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

21

Đàm Thận Vũ (Mật)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

22

Đàm Thận Nam (Mỵ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

23

Đàm Thận Thái (Dư)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

24

Đàm Thận Tuyên (Thanh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

25

Đàm Thận Toán (Mùi)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

26

Đàm Thận Tuynh

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

27

Đàm Thận Ca (Khảm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

28

Đàm Thận Phong (Thứ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

29

Đàm Thận Cộng (Lựu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

30

Đàm Thận Trạch (Nội)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

31

Đàm Thận Tiền (Hằng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

32

Đàm Thận Cường (Lương)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

33

Đàm Thận Giáp (Cúc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

34

Đàm Thận Tình (Thập)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

35

Đàm Minh Thành (Lý)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

36

Đàm Thận Côn

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

37

Đỗ Thị Quyên

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

38

Đàm Thận Quyền (Bản)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

39

Đàm Thế Dũng (Bản)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

40

Đàm Thận Sơn (Xiêm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

41

Đàm Thành Ninh (Sơn)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

42

Đàm Thận Trường (Hiền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

43

Đàm Quang Diệu (Trường)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

44

Nguyễn Thị Dung (Bản)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

45

Đàm Thị Chắt (Kim)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

46

Đàm Thị Thân (Phương)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

47

Đàm Thị Thủy (Trung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

48

Đàm tộc Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

5.000.000

49

Đàm Thận Lược

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

50

Đàm Thận Thao (Thanh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

51

Đàm Thận Tư (Sy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

52

Đàm Thận Tuân (Mai)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

53

Đàm Thận Hùng (Đinh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

54

Đàm Thận Dũng (Hồng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

55

Đàm Thận Ánh (Hệ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

56

Đàm Thận Ngọc (Nhàn)

Đông Ngàn-thị xã Từ Sơn

1.000.000

57

Đàm Thận Cảng

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

58

Đàm Thận Thắng (Trang)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

59

Chi Cụ Tả

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

60

Đàm Thận Bắc (Thuận)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

61

Đàm Thận Ngọc (Lan)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

700.000

62

Đàm Thận Linh (Thuyên)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

63

Đàm Thận Dung (Bắc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

64

Đàm Thận Thiêm (Thủy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

65

Đàm Thận Đà (Oanh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

66

Đàm Thận Thiết (Đông)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

67

Nguyễn Văn Quang

Thôn Vĩnh Thọ, xã Hương Mạc

500.000

68

Đàm Thận Hưng (Kiu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

69

Đàm Thận Cương (Na)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

70

Đàm Thận Lập (Thuận)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

71

Hoàng Thị Mười (Phúc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

72

Đàm Thận Thao (Ảnh)

Thành phố Bắc Ninh

1.000.000

73

Đàm Thận Bàn (Hiền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

74

Đàm Thận Lâm (Hòa)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

75

Đàm Thận Hưng (Trang)

Thành phố Bắc Ninh

500.000

76

Đàm Thị Nguyệt (Toàn)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

77

Đàm Ngân (Tú)

Đông Ngàn-Từ Sơn

500.000

78

Đàm Nghĩa (Loan)

Đông Ngàn-Từ Sơn

500.000

79

Đàm Thị Gái (Diện)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

80

Đàm Thị An (Xã)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

81

Đàm Thận Kiểm (Khả)

Hà Nội

500.000

82

Đàm Thị Bắc

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

83

Đàm Thị Lan

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

84

Đàm Đức Minh (Dung) cháu ngoại họ

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

85

Đàm Thận Trung (Sang)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

86

Đàm Thận Cương (Hồng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

87

Ngô Thị Hạc (Khoa)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

88

Nguyễn Thị Khánh (Bổn)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

89

Nguyễn Thị Bình (Vinh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

90

Đàm Thị Chín (Phú)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

91

Nguyễn Thị Hân (Tiêm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

92

Ngô Thị Bình (Thịnh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

93

Nguyễn Thị Minh (Thực)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

94

Ngô Thị Thuận (Lập)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

95

Đàm Thị Nấm (Chử)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

96

Đàm Thị Thư (Vệ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

97

Nguyễn Thị Đinh (Hùng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

98

Chử Thị Uyển (Cam)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

99

Chử Thị Lạo (Đồn)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

100

Nguyễn Thị Thịnh (Phong)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

101

Đàm Thị Nho (Ban)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

102

Đàm Thị Thái (Vân)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

103

Đàm Thị Thơm (Quang)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

104

Hoàng Thị Phượng (Tý)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

105

Trương Thị Sáu (Tiềm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

106

Ngô Thị Tình (Tỵ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

107

Nguyễn Thị Lan (Canh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

108

Đàm Thị Khuyên (Oanh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

109

Đàm Thị Lịch (Lý)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

110

Nguyễn Thị Qúy (Lưu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

111

Nguyễn Thị Hiền (Bàn)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

112

Hoàng Thị Thu (Chiểu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

113

Đàm Thị Sửu (Năm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

114

Đàm Thị Ấm (Giang)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

115

Tạ Thị Tâm (Tiêu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

116

Nguyễn Thị Thách (Hải)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

117

Nguyễn Thị Thúy (Nhuận)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

118

Nguyễn Thị Hà (Thắng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

119

Đàm Thị Luận (Khánh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

120

Vũ Thị Tý (Phiệt)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

121

Ngô Thị Phượng (Bão)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

122

Lê Thị Mật (Vũ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

123

Phạm Thị Qúy (Hùng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

124

Nguyễn Thị Oanh (Quyến)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

50.000

125

Ngô Thị Hồng (Ưng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

50.000

126

Nguyễn Thị Vọng (Tích)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

50.000

127

Nguyễn Thị Cúc (Khích)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

50.000

128

Đinh Thị Bảy (Thư)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

50.000

129

Nguyễn Thị Được (Lan)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc ninh

50.000

130

Đàm Thận Ngọc (Ngọc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

131

Đàm Thị Thức (Trung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

132

Đàm Thận Nam (Thùy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninhh

300.000

133

Đàm Thận Bình (Bộ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

134

Ngô Thị Vinh (Lược)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

135

Ngô Thị Lan (Khuyết)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

136

Nguyễn Thị Xuân (Chúc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

137

Lê Thị Thúy (Chính)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

138

Nguyễn Thị Vượng (Cường)

Hươg Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

139

Nguyễn Thị Hòa (Lâm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

140

Trương Thị Hương (Cử)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

141

Đàm Thận Cam (Uyển)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

142

Đàm Thận Tiềm

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

143

Đàm Thị Lan (con cụ Điềm)

Bắc Giang

500.000

144

Nguyễn Thị Lâm (Lý)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

145

Hậu duệ Đàm tộc ở Bảy Trại

Tân Minh-Sóc Sơn-Hà Nội

2.000.000

146

Đàm Thận Dũng (An)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

147

Đàm Thận Trung (Hường)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

148

Đàm Thận Hòa (Bắc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

149

Đàm Thận Như (Nhẫn)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

150

Gia đình Đàm Sủng (Hồng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

151

BTC hội thảo dòng họ (11/4/2015)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.010.000

152

Đàm Thận Hương

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

153

Đàm Thận Canh (Lan)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

154

Đàm Thận Thực (Hường)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

155

Đàm Thận Cường (Hậu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

156

Đàm Thận Tiến (Thoa)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

157

Đàm Thận Tý (Phượng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

158

Đàm Thận Ngọc (Dung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

159

Đàm Thận Thắng (Nhâm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

160

Đàm Văn Đôn

Hà Nội

500.000

161

Đàm Quang Hưng

Hà Nội

500.000

162

Đàm Thận Hợp (Bích)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

163

Đàm Thận Khắc

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

164

Đàm Thận Đồng (Năng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

165

Đàm Thận Phố (Phùng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

166

Đàm Thận Sáng (Phùng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

167

Đàm Văn Thụy

Hào Khê - Hải Phòng

1.000.000

168

Đàm Thận Đào

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

169

Cành cụ Quốc

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

3.000.000

170

Đàm Thị Văn (Canh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

171

Đàm Thận Phiệt

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

172

Đàm Thận Lan

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

173

Đàm Thị Vân (Bảy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

174

Vũ Thị Tách (Sướng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

175

Trần Thị Chắt (Khắc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

176

Ngô Thị Gái (Kiêm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

177

Ngô Thị Dung (Hy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

178

Hoàng Thị Văn (Gia)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

179

Hoàng Thị Mai (Tiểu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

180

Nguyễn Thị Canh (Su)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

181

Nguyễn Thị Hảo (Lưu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

182

Đàm Thị Năm (Bai)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

183

Nguyên Thị Tư (Lưu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

184

Đàm Thận Chính (Cơ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

185

Đàm Thận Thơ (Lan)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

186

Trần Thị Đức (Doanh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

187

Bùi Thị Bắc (Dung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

188

Đàm Thị Hiên (Sơn)

Phù Khê-Từ Sơn

200.000

189

Đàm Thị Tuyết (Tuấn)

Phù Khê-Từ Sơn

200.000

190

Đàm Quang Thiện

Xuân Quan-Hưng Yên

01 cây Lộc vừng

191

Đàm Văn Hùng

Xuân Quan-Hưng Yên

01 cây Ngọc lan

192

Đàm Thận Thắng (Thanh)

Hà Nội

2.000.000

193

Đàm Duy Hữu

Thành phố Bắc Ninh

500.000

194

Đàm Trung Hiền (Điệp)

Thành Phố Bắc Ninh

300.000

195

Đàm Trung Hải (Ngà)

Thành phố Bắc Ninh

300.000

196

Cành cụ Cống Ba

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

197

Đàm Thận Thành (Thư)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

198

Đàm Thận Vượng (Lý)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

199

Chi Đàm tộc (Đồng Thanh)

Kim Động-Hưng Yên

500.000

200

Phạm Thị Vân (Kiện)

Hà Nội

100.000

201

Đào Thị Khiêm (Bảng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

202

Đàm Thị Lan (Trung)

Quan Đình-Văn Môn

200.000

203

Đàm Thị Huệ (Ngọc)

Vĩnh Thọ-Hương Mạc

200.000

204

Đàm Thị Thơm

Hương Mạc

200.000

205

Đàm Thị Kỹ (Vũ)

Hà Nội

 

Bài viết khác