THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM ĐÓN NHẬN BẰNG DI TÍCH QUỐC GIA, 555 NĂM SINH DANH NHÂN ĐẤT VIỆT QUAN TIẾT NGHĨA ĐÀM THẬN HUY

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 203
  • Tổng lượt truy cập 392,936
  • Bài viết
  • THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM ĐÓN NHẬN BẰNG DI TÍCH QUỐC GIA, 555 NĂM SINH DANH NHÂN ĐẤT VIỆT QUAN TIẾT NGHĨA ĐÀM THẬN HUY
Ngày đăng: 20/04/2018, 03:36 pm
Lượt xem: 1339

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM ĐÓN NHẬN BẰNG DI TÍCH QUỐC GIA
555 NĂM SINH DANH NHÂN ĐẤT VIỆT, QUAN TIẾT NGHĨA ĐÀM THẬN HUY

Phát huy truyền thống lịch sử văn hóa vẻ vang của dòng họ và sự kiện trọng đại được nhà nước công nhận đền thờ cụ thủy tổ là di tích quốc gia.
Được sự thống nhất của toàn thể dòng tộc, sự nhất trí của chính quyền địa phương, BQL di tích xã Hương Mạc, cơ quan chủ quản cấp trên.
Dòng họ cùng phối hợp với UBND, BQL di tích xã Hương Mạc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm đón nhận bằng di tích quốc gia-555 năm sinh danh nhân đất việt, quan tiết nghĩa Đàm Thận Huy.
Chương trình tổ chức vào ngày 01, 02 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại di tích quốc gia (khu Từ Đường dòng họ)
Ban khánh tiết, Ban quản lý di tích dòng tộc xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức gửi giấy mời trước 01 tháng.
Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc của dòng họ, tấm lòng thành kính của các hàng thế thứ hậu duệ nội, ngoại quán kính dâng tiên tổ.
Vậy thông báo để các chi, nhánh Đàm tộc trên mọi miền đất nước nắm được./.

Bài viết khác