THÔNG BÁO NGÀY GIỖ CỤ THỦY TỔ 25/02/NĂM CANH TÝ

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 120
  • Tổng lượt truy cập 374,909
  • Bài viết
  • THÔNG BÁO NGÀY GIỖ CỤ THỦY TỔ 25/02/NĂM CANH TÝ
Ngày đăng: 10/03/2020, 08:12 am
Lượt xem: 1123

THÔNG BÁO
NGÀY GIỖ CỤ THỦY TỔ 25/02/NĂM CANH TÝ


Thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã, BQL di tích xã Hương Mạc về công tác phòng chống dịch COVID-2019; các điểm di tích, nhà thờ họ trên đị bàn xã, không tập trung đông người, không liên hoan, không tổ chức văn hóa văn nghệ.
Căn cứ nghị quyết cuộc họp của dòng tộc ngày 16/02/ÂL chấp hành văn bản của các cấp về phòng chống dịch bệnh.
Di tích quốc gia-Dòng họ Đàm Thận (Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh) thông báo tới quý khách, các đoàn Đàm tộc các tỉnh, thành. Dòng họ, Ban quan lý di tích tổ chức tiếp đón lần giỗ sau.
Trân trọng!

Bài viết khác