DANH SÁCH ỦNG HỘ TIỀN IN SÁCH HỘI THẢO

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 182
  • Tổng lượt truy cập 392,915
  • Bài viết
  • DANH SÁCH ỦNG HỘ TIỀN IN SÁCH HỘI THẢO
Ngày đăng: 11/05/2015, 08:21 am
Lượt xem: 1511

DANH SÁCH ỦNG HỘ TIỀN IN SÁCH HỘI THẢO

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN (VNĐ)

1

Đàm Thận Sơn (Xiêm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

2

Đàm Thận Cường (Vượng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

3

Đàm Thận Thắng (Hà)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

4

Đàm Thận Tứ (Huyền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

5

Đàm Sủng (Hồng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

6

Đàm Thận Tâm (Nhung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

7

Đàm Thận Thành (Thư)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

8

Đàm Thận Ngọc (Ngọc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

9

Đàm Thận Phúc (Mười)`

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

10

Đàm Thận Chiêm (Hương)

Thành phố Hồ Chí Minh

3.000.000

11

Đàm Tạ

Việt Kiều Mỹ

100 USD

12

Đàm Văn Ka

Thành phố Đà Nẵng

500.000

13

Đàm Thận Bảng (Hạ)

Thành phố Thái Nguyên

3.000.000

14

Đàm Thận Cường (Lương)

Đông Ngàn-thị xã Từ Sơn

5.000.000

15

Đàm Quốc Cường

Thượng Cát-Bắc Từ Liêm-Hà Nội

3.000.000

16

Đàm Thận Dũng (Hồng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

17

Đàm Thận Tiền (Hằng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

Bài viết khác