DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI THẢO KHOA HỌC NGÀY 11/4/2015

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 177
  • Tổng lượt truy cập 392,910
  • Bài viết
  • DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI THẢO KHOA HỌC NGÀY 11/4/2015
Ngày đăng: 14/04/2015, 08:41 am
Lượt xem: 1880

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI THẢO KHOA HỌC NGÀY 11/4/2015

( Danh sách ủng hộ đến ngày 29 tháng giêng năm Ất Mùi)

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN (VNĐ)

1

Đàm Thận Sơn (Xiêm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

5.000.000

2

Đàm Thận Ngọc (Ngọc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

5.000.000

3

Đàm Thận Tâm (Nhung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

3.000.000

4

Đàm Thận Tứ (Huyền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

3.000.000

5

Đàm Sủng

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

6

Đàm Su

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

7

Đàm Thận Thành (Thư)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

8

Đàm Thận Thắng  (Hà)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

9

Đàm Thận Chính (Dương)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

3.000.000

10

Đàm Thận Cương (Na)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

11

Đàm Thận Cường (Lương)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

20.000.000

12

Đàm Thận Cường (Vượng)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

13

Đàm Thận Siêu (Oanh)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

14

Đàm Thận Tráng (Kính)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

15

Đàm Trung Huê (Đào)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

16

Đàm Thận Lý (Huấn)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

17

Đàm Thận Tuân (Mai)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

18

Đàm Thận Thịnh (Sơn)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

19

Đàm Thận Luân (Thuần)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

20

Đàm Thận Chiêm (Hương)

Thành phố Hồ Chí Minh

15.000.000

21

Đàm Thận Bảng (Hạ)

Thái Nguyên

5.000.000

22

Đàm Thận Dũng (Hồng)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

3.000.000

23

Đàm Thận Côn

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

24

Đàm Thận Lưu (Qúy)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

25

Đàm Thận Canh (Lan)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

 

26

Đàm Thận Đề

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

27

Đàm Thận Trường (Hiền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

28

Đàm Thận Quyền (Bản)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

29

Đàm Đình Quang

Chủ tịch UBND Hương Mạc

500.000

30

Trần Đình Luyện

Thành phố Bắc Ninh

500.000

31

Lê Viết Nga

Bảo tàng Bắc Ninh

500.000

32

Đàm Thận Giảng

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

33

Nguyễn Văn Mận

Bí thư Đảng ủy xã Hương Mạc

500.000

34

Đàm Thận Hùng (Đinh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

35

Đàm Ngọ (Thân)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

2.000.000

36

Đàm Đức Lượng

Thái Nguyên

800.000

37

Đàm Thận Phùng (Loan)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

38

Đàm Bạch Nhạn

Hà Nội

500.000

39

Đàm Tuynh

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

40

Đàm Thận Phúc (Mười)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

41

Đàm Thận Kiên (Dung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

42

Đàm Thận Lợi (Thủy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

43

Nhà Thơ Ngọc Bính

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

44

Đàm Thận Ninh (Thảo)

Hà Nội

500.000

45

Đàm Anh Tuấn (Chi)

Hà Nội

500.000

46

Đàm Thận Dung (Bắc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

47

Đàm Minh Hòa (Bắc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

48

Đàm Thận Nam (Hường)

Thành phố Bắc Ninh

1.000.000

49

Đàm Thận Tý (Phượng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

50

Đàm Thận Chính (Thúy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

51

Đàm Thận Bổn

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000Danh sách ủng hộ từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 21tháng 02 năm Ất Mùi

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN (VNĐ)

52

Đàm Thận Lâm (ứng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

53

Đàm Đình Hải

Hà Nội

500.000

54

Đàm Thận Hiền (Mến)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

55

Lê Hồng Chinh

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

56

Nguyễn Thanh Chì

Phó chủ tịch UBND xã

500.000

57

Đàm Thận Thắng (Thanh)

Hà Nội

1.000.000

58

Đàm Thanh Tùng

Hà Nội

500.000

59

Đàm Thận Ngọc (Nhàn)

Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

60

Đàm Thận Thiêm (Thủy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

61

Đàm Thận Tư (Thi)

Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

62

Đàm Thận Kiên (Hà)

Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

63

Đàm Thận Thao (ảnh)

Thành phố Bắc Ninh

500.000

64

Đàm Thận Hiển (Nguyệt)

Thành phố Bắc Ninh

500.000

65

Đàm Thận Bắc (Thuận)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

66

Đàm Thận Tiền (Hằng)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

67

Đàm Thận Lập

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

68

Đàm Thận Hợp (Bích)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

69

Đàm Thận Tính (Hợp)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

70

Đàm Thận Ca (Khảm)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

71

Đàm Thận Phong (Thứ)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

72

Đàm Thận Tuyên (Thanh)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

73

Đàm Thận Giáp (Cúc)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

74

Đàm Thận Thái (Dư)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

75

Đàm Thận Trạch (Nội)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

76

Đàm Thận Huỳnh (Ngàn)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

77

Đàm Thận Tuấn (Thủy)

Hà Nội

500.000

78

Đàm Thận Bỉnh

Hà Nội

500.000

79

Đàm Thận Như (Nhẫn)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

80

Đàm Thận Gia

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

81

Đàm Thận Thắng (Hòa)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

82

Đàm Thận Tam (Hiền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

83

Đàm Thận Thản (Nguyệt)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

84

Đàm Thận Vững (Biểu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

85

Đàm Thận Bắc (Minh)

Thành phố Bắc Ninh

500.000

86

Đàm Thận Thả (Liên)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

87

Đàm Thận Ngọc (Lan)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

88

Đàm Thận Thắng (Nhâm)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

89

Đàm Thận Đà (Oanh)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

90

Đàm Thận Sơn (Trang)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

91

Đàm Thận Cảng

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

92

Đàm Thận Hòa (Thủy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

93

Đàm Thận Tuyển (Thùy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

94

Đàm Thận Hiệp (Lương)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

95

Đàm Thận Bách (Duyên)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

96

Đàm Thận Chức (Tần)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

97

Đàm Thận Tưởng (Thư)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

98

Đàm Thận Chính (Dương)

ủng hộ lần hai

500.000

99

Đàm Thận Cường (Hậu)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

100

Đàm Thận Hợp (Hường)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

101

Đàm Thận Hưng (Hoan)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

102

Đàm Thận Bình (Nhung)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

103

Đàm Thận Ánh (Hệ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000( Danh sách ủng hộ từ ngày tối ngày 22 tháng 02 đến ngày 23 tháng 02 năm Ất Mùi)

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN (VNĐ)

104

Đàm Thận Đề

ỦNG HỘ LẦN 2

500.000

105

Đàm Thận Tư (Sy)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

106

Đàm Thận Doanh (Đức)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

107

Đàm Thận Bằng (Bằng)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

108

Đàm Thận Đồng (Huế)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

109

Đàm Tộc Đà Nẵng-Quảng Nam

Thành Phố Đà Nẵng

15.000.000

110

Đảng ủy-UBND xã Hương Mạc

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

111

Đàm Tộc Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên

1.500.000

112

Đàm Lê Minh

Ninh Bình – Thanh Hóa

2.000.000

113

Câu lạc bộ Thơ Hương Quê

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

114

Đàm Thận Qũy (Lớp)

Hà Nội

500.000

115

Họ Nguyễn Thúy Doanh

Thôn Quan Đình, xã Văn Môn

500.000

116

Họ Đàm Công (Kim Bảng)

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

1.600.000

117

Đoàn BQL đền Cầu Sất

Cao Xá – Tân Yên – Bắc Giang

1.700.000

118

Dân chính đảng Thôn Chợ

Xã Cao Xá-Tân Yên

800.000

119

Hậu duệ họ Đàm ở Bảy Trại

Tân Minh-Sóc Sơn-Hà Nội

2.000.000

120

Họ Trần (Kim Thiều)

Hương Mạc- Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

121

Đàm Thận Kiểm

Hà Nội

500.000

122

Họ cụ Tiết Nhội

Thụy Lâm-Đông Anh-Hà Nội

300.000

123

Họ Nguyễn Thực (Vân Điềm)

Vân Hà-Đông Anh-Hà Nội

1.000.000

124

Họ cụ Tiết Nét

Đông Thọ-Yên Phong-Bắc Ninh

300.000

125

Đàm Tộc chi nhánh ở Bình Minh

Nam Trực –Nam Định

1.500.000

126

UBND xã Tam Hiệp

Yên Thế -Bắc Giang

500.000

127

Họ Đỗ

Hương Mạc -Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

128

Họ Nguyễn Tự Cường

Tam Sơn -Từ Sơn-Bắc Ninn

1.000.000

 

129

Đàm Tộc Văn Giang-Hưng Yên

Hưng Yên

1.400.000

130

Họ Nguyễn Chu (Kim Thiều)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

131

Họ Nghiêm ( Quan Độ)

Văn Môn-Yên Phong-Bắc Ninh

700.000

132

Đàm Minh Hợp

Đông Anh-Hà Nội

500.000

133

Đảng ủy-UBND xã Đồng Tâm

Yên Thế - Bắc Giang

500.000

134

Đàm Thận Nhận ( Chinh)

Hà Nội

500.000

135

Đàm Hoàng Thụ

Từ Liêm – Hà Nội

1.000.000

136

Đàm Xuân San

Từ Liêm – Hà Nội

500.000

137

Họ Đàm Bùi Xá

Thanh Oai – Hà Nội

200.000

138

Đàm Quang Lưu

Yên Lạc – Vĩnh Phú

1.000.000

139

Đàm Văn Bổ

Hào Khê – Hải Phòng

500.000

140

Họ Đàm (Đông Khê)

Hào Khê – Hải Phòng

3.800.000

141

Hội đồng gia tộc Họ Đàm

Hào Khê – Hải Phòng

1.200.000

142

Dân chính đảng thôn Hương Mạc

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

143

Họ Nguyễn Hữu

Hà Nội

1.000.000

144

Đàm Tộc Nghệ An

Nghệ An

1.000.000

145

Họ Nguyễn Giản

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

146

Họ Nguyễn Yên Phụ

Yên Phong-Bắc Ninh

1.000.000

147

Họ Đàm Đình (Hương Mạc)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

600.000

148

Nguyễn Thị Bảy

Sóc Sơn-Hà Nội

300.000

149

Họ Đàm Nghệ An (Đàm Đạo An)

Nghệ An

1.000.000

150

Đàm Thận Bột

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

151

Đàm Thận Khắc

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

152

Đàm Thận Vũ (Mật)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

300.000

153

Đàm Thận Hương

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

100.000

154

Đàm Thận Thư

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

155

Đàm Thận Phiệt

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

156

Đàm Thận Lan

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

157

Đàm Thận Phong

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

158

Đàm Hiếu Nhượng

Bắc Giang

200.000

159

Đàm Thận Bàn (Hiền)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

500.000

160

Đàm Đức Thọ

Văn Giang – Hưng Yên

100.000

161

Đàm Thận Kiên (Hà)

ỦNG HỘ LẦN 2

200.000

162

Đàm Văn Đông

Hào Khê – Hải Phòng

100.000

163

Đàm Văn Nguyệt

Hào Khê – Hải Phòng

100.000

164

Đàm Thận Đôn

Hà Nội

300.000

165

Đàm Bạch Nhạn (Hà Nội)

ỦNG HỘ LẦN 2

200.000

166

Đàm Thị Ngồm

Hào Khê - Hải Phòng

50.000

167

Đàm Văn Di

Hào Khê – Hải Phòng

200.000

168

Đàm Mạnh Thẩm

Hào Khê – Hải Phòng

200.000

169

Đàm Thận Trung (Tỵ)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

170

Ngô Văn Quỳnh

Liên Hà-Đông Anh-Hà Nội

200.000

171

Quách Văn Thắng

Phù Khê – Từ Sơn

200.000

172

Đàm Đình Đạt

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

200.000

173

Nguyễn Duy Hạnh

Đình Bảng

200.000

174

Đàm Anh Tuấn (Hà Nội)

ỦNG HỘ LẦN 2

200.000

175

Đàm Thận Su

ỦNG HỘ LẦN 2

200.000

176

Họ Nguyễn Hữu (Mai Động)

Hương Mạc-Từ Sơn-Bắc Ninh

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác