CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC 493 NĂM NGÀY GIỖ CỤ THỦY TỔ (1525-2018)

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 173
  • Tổng lượt truy cập 392,906
  • Bài viết
  • CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC 493 NĂM NGÀY GIỖ CỤ THỦY TỔ (1525-2018)
Ngày đăng: 09/04/2018, 07:12 am
Lượt xem: 1307

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC 493 NĂM NGÀY GIỖ CỤ THỦY TỔ
"HOÀNG HẬU PHI NHÂN-TRUNG ĐẲNG THẦN" 1525-201
8


1. Ngày 23 tháng 02 ÂL
Buổi sáng Thi đấu bóng chuyền hơi
Buổi chiều thi đấu bóng chuyền hơi
2. Ngày 24 tháng 02 ÂL
- Buổi sáng lễ tế cúng Nhị vị tổ cô (Miếu 02 bà cô)
- Buổi chiều các đoàn con cháu làm lễ Nhị vị tổ cô;Nhà hát cải lương Việt Nam biểu diễn ca nhạc, hầu ba giá đồng tại Từ Đường
- Tiếp đón các đoàn về làm lễ buổi tối
- Tối Nhà hát cải lương biểu diễn
3. Ngày 25 tháng 02 Âl
- Buổi sáng Lễ tế cúng tổ tại Từ Đường
- Tiếp đón các đoàn về làm lễ, sau khi lễ tế cúng tổ xong mời các đoàn vào làm lễ; chương trình phát biểu gồm:
+ Trưởng ban khánh tiết phát biểu chúc mừng
+ Trưởng ban quản lý di tích đọc lời văn bia
+ Các đoàn phát biểu về dự lễ tổ
+ TM. Dòng tộc phát biểu cảm ơn, mời dự sinh hoạt cơm trưa
Sinh hoạt cơm trưa. Đoàn quan họ biểu diễn
Con cháu thụ lộc phần giỗ tổ
- Buổi tối Nhà hát cải lương Việt Nam biểu diễn vở
BTC DÒNG HỌ
TRƯỞNG BAN KHÁNH TIẾT
Đàm Thận Cường

Bài viết khác