SẮC PHONG THẦN CỤ ĐÀM THẬN HUY - Phần 2/2

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 76
  • Tổng lượt truy cập 386,759
  • Bài viết
  • SẮC PHONG THẦN CỤ ĐÀM THẬN HUY - Phần 2/2
Ngày đăng: 10/07/2013, 08:27 pm
Lượt xem: 1947

ĐẠO THỨ 6 (ảnh)

Phong ngày 21 tháng 5 Cảnh Thịnh 4 (1796)Vua Nguyễn Quang Toản cho cụ Đàm Thận Huy.

Tóm lược sắc phong:

Ca ngợi vị Đại Vương, và biểu dương những công lao hiển hách, những phẩm hạnh cao quí đáng kính, những tài năng: Thông minh tuấn kiệt của vị thần có công lao, Hộ quốc an dân, nhà Vua đã gia phong mỹ tự, với danh hiệu sau; Minh chí chiêu huấn Đại Vương.


ĐẠO THỨ 7 (ảnh)

Phong ngày 21 tháng 7 năm thứ 2 Minh Mạng (1821) cho cụ Đàm Thận Huy

Ban sắc cho Ông Đàm tướng công, tên chữ Mặc Hiên, tên thụy Qủa Đạt, đỗ tiến sĩ khoa canh tuất, làm quan đến Kiệt tiết dực vận, Tán trị công thần, Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Lại bộ thượng thư, Kiêm hàn lâm viện thị độc, Nhập thị kinh diên, tước phong thiếu bảo Lâm xuyên hầu. Ông đã có công giữ gìn đất nước, che chở cho dân, Công đức chói ngời, trải qua các triều đã được phong tặng.

Riêng Trẫm là Thế tổ, cao Hoàng Đế, đã dầy công mở mang bờ cõi, để làm sáng danh cơ đồ Hồng Lạc. Nay gia tặng cho Ông; Tráng tiết đôn nghĩa Trung đẳng thần. Vậy chuẩn giao cho xã Ông Mặc-huyện Đông Ngàn, cứ theo như cũ mà phụng sự.

 Bài viết khác