SẮC PHONG THẦN CỤ ĐÀM CÔNG HIỆU

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 78
  • Tổng lượt truy cập 386,761
  • Bài viết
  • SẮC PHONG THẦN CỤ ĐÀM CÔNG HIỆU
Ngày đăng: 02/11/2015, 08:25 am
Lượt xem: 2002

1. Phong ngày 8-8 Cảnh Hưng 28 (1767)
Ban sắc cho ông Đàm tướng công, tên tự là Mai Hiên, tên thụy là Trung Vĩ, chức vụ: Thị giảng minh nghĩa công thần, tham tòng lễ bộ thượng thư, Quốc lão tham dự triều chính, Thiếu bảo, trí sĩ Thái Phó truy tặng Thái Tể, tước vị: Nghĩa Quận công sau lại được truy phong là; Anh nghị trung liệt Đại vương. Ông là người có ý trí bất khuất ở Bắc phương là lương thần của nước Việt, tiếng tăm lừng lẫy triều đình, thanh danh chói ngời trong sử sách, công lao oanh liệt ở nước ở dân. Vì vậy khi Đức Tự Vương được tiến phong ngôi đế, củng cố cơ đồ Hồng Lạc, người đã dựng lễ phong trật cho các công thần, ông lại được gia phong mĩ tự: trước là Anh nghị trung liệt Đại Vương.

Nay ban thêm mĩ tự là: Anh nghị trung liệt khoan hậu, Quốc sư Đại vương.


2. Sắc phong thần cụ Đàm Công Hiệu - Năm Tân Tỵ (1821)3. Sắc phong thần cụ Đàm Công Hiệu - Năm Canh Thìn (1880)

4. Sắc phong thần cụ Đàm Công Hiệu - năm Đinh Hợi (1887)
5. Sắc phong thần cụ Đàm Công Hiệu - năm Giáp Tý (1924)Bài viết khác