CÂU ĐỐI ĐỀN THỜ CỤ ĐÀM THẬN HUY

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 89
  • Tổng lượt truy cập 374,878
  • Bài viết
  • CÂU ĐỐI ĐỀN THỜ CỤ ĐÀM THẬN HUY
Ngày đăng: 10/02/2014, 10:40 am
Lượt xem: 2347

CÂU ĐỐI ĐỀN THỜ CỤ ĐÀM THẬN HUY

Ở CỔNG CHÍNH TỪ ĐƯỜNG

Phiên âm chữ hán

 

1. Cột đồng trụ chính

 

KHẢI HẬU LONG QUI VẠN THẾ NGƯỠNG TỔ TIÊN CHI ĐỨC

PHỤNG TIÊN TƯ HIẾU NHẤT TÂM CHIẾU NHẬT NGUYỆT CHI QUANG

 

 

HỮU THỰC TƯ THÂM MỘC ẤM TÀI DƯ NGHI ĐẮC THỰC

DUY DU CỐ VIỄN HÀ LƯU PHÂN XỨ TỨC VI NGUYÊN

 

2. Cột phụ

 

NGHĨA ĐẢM TRUNG CAN NAM BẮC CHỨ

VINH DANH HIỂN HẠO CỔ KIM THÙY

 

 

 

NGŨ NHẠC KHÍ CHUNG SINH BẤT NGẪU

ỨC NIÊN HUYẾT THỰC TỬ NHI TỒN

 

 

3. Cột đồng trụ phụ

 

NGHĨA TỔ CAO HIỀN THIÊN ĐỊA BẠCH

TRUNG CAN QUẢNG ĐỐI QUỈ THẦN CHI

 

 

ỨC NIÊN KHOA BẢNG TRUYỀN TIÊN KHOÁN

NHẤT MẠCH THI THƯ DỤ HẬU CĂN

 

 

CỔNG PHỤ PHÍA BẮC TỪ ĐƯỜNG

Phiên âm chữ hán

TRUNG CỐT TUY DIỆT HẠO KHÍ TỒN THIÊN THU VẠN ĐẠI

DI NGÔN VĨNH MINH TÁN CA TRUYỀN LỤC HỢP BÁT HOANG

 

 

SINH TIỀN TRUNG TIẾT TỰ TÙNG LĂNG SƯƠNG TUYẾT

THÂN HẬU CAO PHONG NHƯ THỦY CHIẾU THANH THIÊN

 

Ở PHÍA TRƯỚC TAM MÔN TỪ ĐƯỜNG

( Phiên âm chữ hán)

1. Cột cửa chính tam môn

 

NAN CHI NAN THIÊN TẢI THÀNH NHÂN SƯ HỮU ĐỆ

LIỆT CHÂN LIỆT NHẤT GIA TUẪN TIẾT PHỤ NHI PHU

 

2. Cột đồng trụ hai bên hồi tam môn

 

KỲ THỊNH HỒ Ư HỮU QUỈ THẦN MINH HỮU LỄ NHẠC

THỊ KHÍ DÃ HẠ VI HÀ NHẠC THƯỢNG  VI NHẬT TINH

 

 

3. Cột phụ tam môn

 

KHOA HOẠN PHƯƠNG DANH THÙY VŨ TRỤ

QUÂN THẦN ĐẠI NGHĨA BÍNH CÀN KHÔN

 

 

 

NGHĨA THANH VĨNH YẾT SƠN HÀ KÍNH

CHÍNH NGHĨA TRƯỜNG PHÙ THẢO THỤ XUÂN

 

CỘT BÊN TRONG NHÀ TIỀN TẾ

Phiên âm chữ hán

 

1.Cột hậu nhà tiền tế

 

KỶ THIÊN TẢI THANH GIÁO HUÂN ĐÀO BẮC NINH ĐÔNG NGẠN

CHẤP DƯ TRUYỀN HOẠN KHOA KẾ MỸ HƯƠNG MẶC ĐÀM GIA

 

2. Cột tiền nhà tiền tế

 

NHẤT MÔN TIẾT NGHĨA TRUYỀN THANH SỬ

VẠN ĐẠI Y QUAN BÁI TỬ THỜI

 

CỘT NHÀ CHUYỂN BỒNG

Phiên âm chữ hán

 

 

BÁCH NIÊN CHÍNH KHÍ QUI HÀ NHẠC

NHẤT TỘC LINH TỪ ẤM TỬ PHỒN

 

 

TRUNG CHI HÀ NHẠC QUÂN CAO TẠI

CỐ LÍ XUÂN THU HƯỞNG TỰ TRƯỜNG

 

NHÀ HẬU ĐƯỜNG

Phiên âm chữ hán

 

1. Hai cột ngay cửa ngoài gian giữa

 

THỊNH TRIỀU THANH GIÃ TAO ĐÀN TÚ

LỊCH ĐẠI PHONG PHIÊU TIẾT NGHĨA THẦN

 

2. Hai cột phía ngoài gian cạnh

 

DỮ THIÊN HẠ NHẬT NGUYỆT QUỈ THẦN HỢP KỲ ĐỨC

KẾ THÁNH HIỀN TRUYỀN THỐNG HỒNG LẠC TÁC CHI QUÂN

 

3. Cột bên trong Từ đường

 

DANH TẠI TAO ĐÀN TỨ THẤT TÚ

TRẬT Ư TỰ ĐIỂN ỨC THIÊN THU

 

 

NHẤT GIA THÁC PHẠM LƯU THƯƠNG VŨ

VẠN CỔ CƯƠNG THƯỜNG BIỂU BẠCH MY

 

 

 

VŨ MIẾU THỬ GIAN TỒN HẠO KHÍ

GIAN BIÊN CHUNG CỔ CHIẾU ĐAN TÂM

 

 

ĐÌNH LIỆT TAM KHÔI SƠN ĐẨU VỌNG

MÔN TIÊU SONG TIẾT NHẬT TINH HUYỀN

 

 

HỮU SONG ĐẠI TIẾT HUYỀN THIÊN ĐỊA

DUY LƯỠNG HOÀN NHÂN QUÁN CỔ KIM

Bài viết khác