CÁC BỨC HOÀNH PHI ĐỀN THỜ CỤ ĐÀM THẬN HUY

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 13
  • Tổng lượt truy cập 386,696
  • Bài viết
  • CÁC BỨC HOÀNH PHI ĐỀN THỜ CỤ ĐÀM THẬN HUY
Ngày đăng: 10/02/2014, 11:06 am
Lượt xem: 1530

CÁC BỨC HOÀNH PHI ĐỀN THỜ CỤ ĐÀM THẬN HUY

Phiên âm chữ hán

1.Khu gian giữa

Bức phía trên hương án nhìn lên

 

VẠN CỔ CƯƠNG THƯỜNG

 

 

Bức chính giữa hậu cung

 

THU SƯƠNG BẠCH NHẬT

 

2. Khu gian cạnh phía Nam

 

Phía trên hoành nhìn vào giữa

 

THƯỢNG ĐẲNG THẦN

 

 

Ban thờ gian cạnh nhìn lên

 

THIÊN ĐỊA CHÍNH KHÍ

 

3. Khu gian cạnh phía Bắc

 

Phía trên hoành nhìn vào giữa

 

NGHI TƯỢNG THẦN CƠ

 

 

Ban thờ gian cạnh nhìn lên

 

NHÂN TỨC THIÊN

Bài viết khác