Tư vấn đầu tư và doanh nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết Website

  • Đang cập nhật

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 24
  • Tổng lượt truy cập 177,595
Ngày đăng: 19/11/2011, 10:27 am

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp pháp lý trọn gói hoặc từng phần cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các dịch vụ: 

Tư vấn các vấn đề liên quan đến đất đai thực hiện dự án (giới thiệu địa điểm, đạt được chấp thuận nguyên tắc địa điểm từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

Tìm kiếm giới thiệu đối tác;

Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng Liên doanh/Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh, Điều lệ doanh nghiệp;

Xây dựng phương án kinh doanh/lập dự án đầu tư;

Làm thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mở chi nhánh, văn phòng đại diện; 

Làm các dịch vụ sau giấy phép như xin ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế, xuất/nhập khẩu, lao động, đất đai.

Soạn thảo và/hoặc tư vấn soạn thảo các văn bản Quy chế quản lý doanh nghiệp như: Nội quy công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Ban Kiểm soát; Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp và/hoặc các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu.

Đưa ra các ý kiến pháp lý liên quan đến các hoạt động mà doanh nghiệp quan tâm.

Các dịch vụ khác